Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των πελατών της παρέχοντας 2 επιλογές. Η επιλογή της τρέχουσας επισκευής αφορά δραστηριότητες που στοχεύουν στην έγκαιρη και συστηματική προστασία του επισκευασμένου μηχανήματος από βλάβες και δυσλειτουργίες και στην επιλογή γενικής επισκευής που παρέχει αποκατάσταση ή πλήρη αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Όλες οι παραγγελίες εκτελούνται είτε από τον ιδιόκτητο στόλο μας, εφόσον οι παραδόσεις αφορούν την Αθήνα είτε μέσω έμπιστου συνεργάτη μεταφορέα όσο αφορά τις παραδόσεις εκτός Αθηνών και Διεθνή προορισμών. Είμαστε στην θέση να σας παρέχουμε υποστήριξη για τα μηχανήματα που σας προωθούμε, μέσω τακτικών συντηρήσεων και της κατάλληλης εκπαίδευσης για την ορθή χρήση τους. Το δίκτυο υποστήριξης/εξυπηρέτησης καλύπτει όλη την Ελλάδα και υποστηρίζεται άμεσα από εμάς η/και από τους εγκεκριμένους συνεργάτες μας. Συμβουλευτείτε ένα από τους Εκπρόσωπους πωλήσεων μας για να σας ενημερώσει.

X

Your Shopping cart

Close